Ramon Llull i la música

 In Edició de documents musicals, Llull

La revista Mot So Razo del departament de filologia catalana de la Universitat de Girona acaba de publicar un article sobre la vessant musical de Ramon Llull. L’article analitza l’aportació literària de Llull a la música dins el seu context. La tradició científica, per una banda, i la literària-moralitzant, per l’altra, són les vessants del contingut musical que s’articulen dins la gran obra del Doctor il·luminat com a mitjà últim per a l’evangelització. A partir de la selecció raonada de textos musicals es posa de manifest l’aportació de Ramon Llull dins el món musical medieval alhora que mostra la seva importància a patir dels autors que li han donat  continuïtat.

Text en PDF: “Ramon Llull i la música. L’aportació del doctor il·luminat a la literatura musical medieval” Mot So Razo (2015),p. 73-82

Recent Posts