Publicacions

-VICENS, Francesc (2024): “Igualdad de género” a través del diálogo intergeneracional: una situación de aprendizaje basada en la recuperación de la memoria oral” en Propuestas educativas multidisciplinares en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Madrid: Egregius

– Cloquells, Carme; LlABRÉS, Cristina; VICENS, Francesc (2024): L’Arbodissea i els Vents del Món. Cantata en cinc actes per a veus blanques i acompanyament instrumental. Palma: Documenta Balear

-VICENS, Francesc (2023): “La representació escènica musical com estratègia metodològica d’innovació docent” a V Jornades d’Experiències Docents a la UIB, Palma: IRIE, p. 34 / ISBN: 978-84-09-50801-3

-VICENS, Francesc (2023): «Hacia una educación del patrimonio inmaterial: el caso del canto de la sibila como ejemplo de acción cultural para la ciudadanía» en VI Jornadas sobre Patrimonio Cultural Inmaterial. FACYDE en movimiento. J. Cesar Valle (Coord.). Madrid: FACYDE, pp. 181-202 / ISBN: 978-84-09-55947-3

-VICENS, Francesc (2023): «Ideals of education in modern Ceylon (1931): l’ideari pedagògic de Joan Mascaró Fornés» en Libro de Resúmenes y Trabajos a IRED’23. III Conferencia Internacional de Investigación en Educación y V Jornadas de Investigación e Innovación Educativa, Octaedro, pp. 286-290 / ISBN:978-84-09-55557-4

-VICENS, Francesc (2023): «Música i turisme la construcció de l’imaginari illenc a través de la cançó pop» en La Música a les Illes Balears. Llenguates sonors des dels anys seixanta fins a l’actualitat, Tomeu Canyelles i Francesc Vicens (Coord.). Palma: IEB, pp. 79-92 / ISBN: 978-84-15029-90-8

-VICENS, Francesc (2023): «La Sibil·la de Mallorca. Pervivència i continuïtat després de la UNESCO» en Revista de Música i Cultura Popular 49 (octubre 2023-març 2024), pp. 66-68 / ISSN: 1888-0827

-VICENS, Francesc (2023): «L’ideari pedagogic i nacionalista musical d’Antoni Martorell Miralles a través de l’àlbum Sempreviva» en XVIII Simpòsium de l’orgue històric i d’Estudios musicals. Homenatge al pare Antoni Martorell, Miquel Àngel Tortell (Coord.), pp. 97-116 / ISBN: 978-84-127376-4-6

-VICENS, Francesc (2023): «L’aportació de Guillem Alomar (1928-2015) al projecte Tonades de feina a la serie Les Músiques de Mallorca. Context, anàlisi i valoració» en IV Jornades d’Estudis Locals de Llubí, pp. 411-434  / ISBN: 978-84-09-54644-2

-VICENS, Francesc (2023): “About the lectures on jazz by the musician Baltasar Samper. An approach to the didactics of swing” a Human Review. International Humanities Review XX, 2, https://journals.eagora.org/revHUMAN/article/view/4944 / article

-VICENS, Francesc (2023): “Cap a una ecologia integral del paisatge: visions del paradís des de l’art, la cultura i l’educació” a Cap a una ecologia integral del paisatge. Visions del paradís des de la transversalitat. L’illa de Mallorca passat i present coordinació Francesc Vicens Vidal, València: Tirant lo Blanc, p. 9-20

-VICENS, Francesc & CALAFAT, Margalida (2023): “El paisatge de Mallorca com a visió universal en l’obra de Joan Masacaró i Fornés” a Cap a una ecologia integral del paisatge. Visions del paradís des de la transversalitat. L’illa de Mallorca passat i present coordinació Francesc Vicens Vidal, València: Tirant lo Blanc, p. 71-90

-VICENS, Francesc (2023): “Cap a una consciència ecològica des de l’educació artística” a Cap a una ecologia integral del paisatge. Visions del paradís des de la transversalitat. L’illa de Mallorca passat i present coordinació Francesc Vicens Vidal, València: Tirant lo Blanc, p. 155-166

-VICENS, Francesc (2022): “La música del dimoni a les rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover: del paisatge sonor de l’infern al ball de les bruixes” a La festa, el dimoni i el foc. V Simposi del Focs de la Mediterrània, Barcelona: Afers, p. 89-100 / ISBN: 978-8418618-45-1 / DL: V4022-2022

-VICENS, Francesc (2022): La Sibil·la després de la UNESCO: de patrimoni immaterial a la reafirmació de la identitat, Palma: Lleonard Muntaner Editor

-VICENS, Francesc (2022): La música que ve de Déu, Palma: Lleonard Muntaner Editor / llibre

-VICENS, Francesc (2022): “La representació escènica i els ODS. Una experiència basada en la cantata infantil L’Arbodissea i els vents del món” a Transformando la educación a través del conocimiento, Eds. José Mª Esteve Fauvel, Aitana Fernández, Rosabel Martínez-Roig, Juan Fco Álvarez Herrero, Madrid: Octaedro, p.1321-1330 / ISBN: 978-84-19506-73-3

-VICENS, Francesc (2022): “El conjunt pictòric de les sibil·les de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat de Palma” a Mayurqa 4, V època, p.45-60 / ISSN: 2386-7124

-VICENS, Francesc (2021): “Música tradicional i literatura de viatges. La construcció del paisatge sonor de Mallorca a través dels arquetips folklòrics regionalistes (1807-1911)” a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 77, p. 101-115 / ISSN: 0212-74-58

– VICENS, Francesc (2021): “Cultura turística i identitat local. Múltiples perspectives de classe i gènere” a Cultura turística i identitats múltiples a les Illes Balears. Passat i present, edició a càrrec d’Antoni Vives i Francesc Vicens, Barcelona: Afers, p. 9-24 / ISBN: 978-84-18618-17-8

– VICENS, Francesc (2021): “Música i cultura audiovisual en la construcció del tòpic turístic de la mediterraneïtat: la recepció de l’anunci d’Estrella Damm a Menorca” a Cultura turística i identitats múltiples a les Illes Balears. Passat i present, edició a càrrec d’Antoni Vives i Francesc Vicens, Barcelona: Afers, p. 109-137 /ISBN: 978-84-18618-17-8

– VICENS, Francesc (2021): “El desarrollo de la Inteligencia Ecológica a través de la percepción artística del entorno. Una propuestas de trabajo enmarcada en el proyecto Hacia una ecología integral del paisaje” a Oportunidades y retos para la enseñanza de las artes, la educación mediática y la ética en la era postdigital, Elke Castro León coordinadora, Madrid: Dikynson, S.L, p.544-561  / ISBN: 978-84-1377-594-4

– VICENS, Francesc (2021): “Aprender cantando en la era de la hiperconexión. La canción del repertorio tradicional infantil como recurso didáctico globalizador en la comunidad de las Islas Baleares“a Oportunidades y retos para la enseñanza de las artes, la educación mediática y la ética en la era postdigital, Elke Castro León coordinadora, Madrid: Dikynson, S.L, p.736-750  / ISBN: 978-84-1377-594-4

– VICENS, Francesc (2021): “The Inner Light, un puente entre Oriente y Occidente a propósito de una traducción del sánscrito al inglés de Joan Mascaró” a Innovación e investigación docente en educación: experiencias prácticas, Carmen Romero García y Olga Buzón García coordinadoras, Madrid: Dikynson, S.L., p.1277-1289 /ISBN: 978-84-1377-593-7

– VICENS, Francesc (2021):  “Cantar, jugar, aprendre” a Autorretratos de experiencias docentes universitarias, coord. Antonio Fernández Coca, Palma: Edicions UIB, p. 96-103

– VICENS, Francesc (2021): “Aproximación histórica y cultural al cant de la sibil·la de Mallorca” a Patrimonio cultural inmaterial. De los Castells al Camino de Santiago, edició a càrrec de Mª. Teresa Carballeira i J.Ramon Fuentes, València: Tirant lo Blnac, p. 309-316 / capítol de llibre

– VICENS, Francesc (2021): “Projecte Sibil·la 2.0, una aproximació didàctica al Cant de la Sibil·la des d’una perspectiva interdisciplinària, transversal i globalitzadora” a Mayurqa 3, V època, p. 122-142 / article

– VICENS, Francesc (2021): “Intangible Heritage and Internet, the didactic project Sibil·la 2.0, an example of transversality in the classroom” a Conference Proceedings CIVAE 2021. Madrid: Musiciguía, p. 49-52 / capítol de llibre

– VICENS, Francesc (2021): “Apreciacions sobre la cançó tradicional infantil com a recurs didàctic dins el context dels estudis de mestre” a Simpòsium de l’orgue històric i Estudis Musicals XVII, p. 199-212 / article

– VICENS, Francesc (2020): Diguem Visca Sant Antoni! Una aproximació musical a la festa, Palma: Documenta Balear [reedició ampliada i revisada] / llibre

– VICENS, Francesc (2020): “Turisme cultural i patrimoni immaterial: tres exemples de folklorisme” a Turisme Cultura: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur coord. Sebastià Serra i Gabriel Mayol, v. I, p. 575-581

– VICENS, Francesc (2020): Baltasar Samper i la didàctica del swing a https://www.palmaculturaoberta.com/dia-internacional-del-jazz

– VICENS, Francesc (2019): “Les tonades de feina avui” a Jornades d’Estudis en homenatge a Aina Sansó, Manacor: Escola de Mallorquí.

– VICENS, Francesc (2019): “La recuperación del Ciclo de Todos los Santos a través del proyecto “Irene i la terra adormida. Una rondalla per a la Nit de les ànimes”” a Innovación educativa en la sociedad digital, Tomás Sola, Marina García, Arturo Fuentes coordinadors, Madrid: Dykinson, S.L, p.356-362  / capítol de llibre

ISBN: 978-84-1324-493-8

-VICENS, Francesc (2019): “Happiness Is A Warm Gun”. La idea del sinsentido en los procesos creativos de los Beatles” en Los Beatles (EMI, 1968). El Álbum del Año de la Revolución, coord. por Francesc Vicens, Madrid, p. 83-96

-VICENS, Francesc (2019): “La cultura del malestar en The Beatles a propósito de “Revolution 1″” en Los Beatles (EMI, 1968). El Álbum del Año de la Revolución, coord. por Francesc Vicens, Madrid, 2019, p. 237-256

– PIZÀ, Antoni & VICENS, Francesc (2019): Música de Jazz. Les conferències de Baltasar Samper de l’any 1935, Palma: Lleonard Muntaner / llibre

-VICENS, Francesc (2018): “La recepción del jazz en Mallorca: 1964-1969” a Jazz Hitz 1, pp. 95-106 /article digital

– PIETRELLI, Lucia & VICENS, Francesc (2018): Irene i la terra adormida. Una rondalla per a la Nit de les ànimes, edició a cura de Carme Castells i Joana Mª Serra, Palma: Documenta Balear i Fundació Mallorca Literària / llibre amb música imprensa

– VICENS, Francesc (2018): “Processos de creació musical i reafirmació identitària: de Fermenst a Folk Souvenir” a Caramella. Revista de música i cultura popular 38, pp. 18-20 / article disponible: Processos de creació musical

– VICENS, Francesc (2017): “Joan Mascaró o el místic desconegut” a Caràcters 81, pp. 34-35 / article

– VICENS, Francesc (2017): “Cultura de proximitat contra la crisi de la globalització. Aproximació al marc teòric a partir d’estudis de cas” a I Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears, Direcció General de Cultura (Consell de Mallorca), pp. 51-70 / article disponible: Cultura de proximitat

– VICENS, Francesc (2017): “Within You Without You”. De Londres a Dheli cruzando el universo. Música y orientalismo en los Beatles” en Sgt. Pepper’s a través del espejo, coord. por Francesc Vicens, Madrid, pp.

– CANYELLES, Tomeu & VICENS, Francesc (2017): “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Reprise” Aquella noche todos estábamos ahí. The Jimi Hendrix Experience en Mallorca” en Sgt. Pepper’s a través del espejo, coord. por Francesc Vicens, Madrid, pp.

– VICENS, Francesc (2017): George Harrison. The Inner Light, una vida espiritual, Lleida: Milenio / llibre

-VICENS, Francesc (2017): Mystirio Sybilla, Palma: Ona Edicions / notes al CD

-VICENS, Francesc (2017): “La música de la lloança en el retaule major gòtic de la Seu: una aproximació als instruments musicals” a M. Gambús i P. Fullana (coord.) La Música a la Seu: Història, Art i Devoció, XVII, Palma, Publicacions Catedral de Malorca, pp. 69-88.

– VICENS, Francesc (2016): “Joan Mascaró i George Harrison: un diàleg entre Orient i Occident des de la Misericòrdia” a Encuentro I, pp. 158-164 / article

– VICENS, Francesc (2016): Cançons per ensenyar i aprendre, Barcelona: Dalmau / llibre

-SANSÓ, Sebastià – VICENS, Francesc (2016): “Ramon Llull a la recerca de la Veritat. Cantata infantil per a cor i agrupacions Orff“, Palma: Documenta Balear / llibre CD amb música impresa

-VICENS, Francesc (2016) “Llull Superfantàstic” a Llum de Llull (Cap de Turc), Binissalem: Disset Edició (text introductori) / llibre CD

– VICENS, Francesc (2015) “Ramon Llull i la música En motiu del 700 aniversari de la seva mort” a Mot so Razo XIV, pp. 73-82 / article

– VICENS, Francesc (2015) “El canto de la Sibila en la actualidad: modelos de tradición oral” en La Sibila. Sonido. Imagen. Liturgia. Escena, Editat per MC. Góméz i E. Carrero, Madrid: Alpuerto, p.145-165 / article disponible: Sibila. modelos de tradición oral

– VICENS, Francesc (2015) “Bonet de Sant Pere. Duc del swing“, catàleg de l’exposició comisariat per Tomeu Cañelles, Palma, Consell de Mallorca, p.11-15 / article

– MARIA, Miquel Àngel i VICENS, Francesc (2014) El bestiari de les galàxies. Animalari de cançons. Cantata infantil per cor i orquestra Orff, Palma: Documenta Balear / llibre amb música impresa

– VICENS, Francesc (2014) “El dimoni no em fa por! Música i identitat a la festa de Sant Bartomeu de Montuïri” a Caramella. Revista de música i cultura popilar XXXI, p.71-75 / article

– VICENS, Francesc (2013) “Música e identidades juveniles. La llegada del Liverpool Sound a la Mallorca de los años sesenta” a Musiker XX, Donostia: Eusko Ikaskuntza, p.343-361 / article

– VICENS, Francesc (2013) “La canción popular como estrategia de promoción turística en la Mallorca de los años sesenta. Un ejemplo de “glocalidad“” a Musicología Global, Musicología local, coord. Javier Marín, Germán Gran, Elena Torres y Pilar Ramos, Madrid: Sedem, p.743-758 /comunicació

– VICENS, Francesc (2013) El Cant de la Sibil·la. Patimoni de la Humanitat, Palma: Lleonard Muntaner / llibre

– CANYELLES, Tomeu i VICENS, Francesc (2013) Beatles made in Mallorca. La recepció insular de la música beat, Palma: Lleonard Muntaner / llibre

– VICENS, Francesc (2012) El Cant de la Sibil·la a Mallorca. Un fenomen emergent, Palma: Documenta Balear [edició revisada i ampliada] / llibre

– VICENS, Francesc (2012) Paradise of Love o l’illa imaginada. Música i turisme a la Mallorca dels anys 60, Palma: Documenta Balear / llibre

– VICENS, Francesc (2012): “La Sibil·la globalitzada. El Cant després de la UNESCO” a Canemàs Revista de pensament associatiu II, p.88-99 / article

– VICENS, Francesc (2011): “Les tonades del camp a Mallorca” a Una persona amb un sac penjant,Mataró: Mapasonor, p.123-130 /article

– VICENS, Francesc (2011): “Reinventar la tradició: nous usos i funcions del glosat a Mallorca” a Caramella XXV (2011), P.15-18 / article

– VICENS, Francesc (2011) “La representación de los Ancianos Músicos en el Camino de Santiago. Contextos Programáticos de Glorificación“, I Encuentro sore el Camino de Santiago, Universidad de Zúrich, 2008 / article

– VICENS, Francesc (2010): Diguem Visca Sant Antoni! Una aproximacio musical a la festa, Palma: Documenta Balear / llibre

– VICENS, Francesc (2010): “La Sibil·la a les portes de la UNESCO” a Les Matines de Nadal a les Illes Balears, Palma: Documenta Balear, p.257-270 / article

– SEGUI, Gabriel – VICENS, Francesc (2010): “La Sibil·la a la litúrgia medieval mallorquina” a Les Matines de Nadal a les Illes Balears, Palma: Documenta Balear, p.157-170 / article

– VICENS, Francesc (2010) I Cantaven un Càntic Nou… (Ap. V,9). Els ancians músics de l’Apocalipsi a l’art romànic hispànic, Barcelona: PAMSA (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), col·lecció Scripta et Documenta 88 / llibre

– VICENS, Francesc: “La iconografia com a font per l’organologia medieval. L’exemple dels àngels músics del Portal del Mirador de la Seu“, Estudis Musicals XVI (2010), p.45-62 / article

– VICENS, Francesc (2009): “La Sibil·la. Un exemple de música emblemàtica” a Estudis Musicals, XV, p.29-36 / article

– VICENS, Francesc (2009): “Les músiques de Sant Antoni. Una aproximació social a la festa” a II Jornades de la festa de Sant Antoni als PPCC, Manacor 21 de Juny de 2009, p.11-34 / article

– VICENS, Francesc: “Tete Montoliu i Mallorca. En motiu del desè aniversari de la seva mort”, Lluc: revista de cultura i d’idees 861 (2008), p.40-47/ article

– AYATS, Jaume – SUREDA, Antònia Mª – VICENS, Francesc (2008): La festa de Sant Antoni d’Artà, Palma: Consell de Mallorca, col·lecció Les Músiques de Mallorca, núm.3/ dvd

– VICENS, Francesc (2008) Diabolus in musica. Formes de pecat i redempció a la iconografia del romànic hispànic, Palma: Hiperbòlic [Premi Hiperbòlic d’Humanitats – 2a edició] / llibre

– VICENS, Francesc (2007) Els 24 Ancians de l’Apocalipsi a la iconografia del romànic hisànic. Estudi simbòlic i crítica arqueològica dels instruments musicals, Barcelona: UAB / Tesi doctoral

– VICENS, Francesc (2007): “Les tecnologies aplicades al treball de camp i l’edició de resultats” a Estudis Musicals XIV,p.233-240/ separata disponible: Les tecnologies aplicades

– VICENS, Francesc (2006): La Sibil.la a les sales d’espera IV, Palma:Consell de Mallorca/ llibre

– VICENS, Francesc (2006): “Les tonades de feina del camp de Mallorca”, El Patrimoni Musical (1) Curs de cultura popular i tradicional, Papers de Sa Torre núm.64, p.27-34/ actes

– VICENS, Francesc: “Bibliografia musical a les Illes Balears. L’estat de la qüestió”, Lluc: revista de cultura i d’idees 654 (2005), p.25-30/ article

– AYATS, Jaume – SUREDA, Antònia Mª – VICENS, Francesc (2005): “”Galajar la veu” y “tenir bona miula”. Las grabaciones como herramienta en el diálogo sobre estética e interpretación con los cantores de “tonades de feina” de Mallorca”, Nassarre XX, p.219-224/ actes

– AYATS, Jaume et aliï (2005): La Sibil·la & les Matines a Mallorca, Palma: Consell de Mallorca, Les Músiques de Mallorca, núm.2/ dvd

– AYATS, Jaume, SUREDA, Antònia Mª – VICENS, Francesc (2005): Tonades de feina a Mallorca, Palma: Consell de Mallorca, col·lecció Les Músiques de Mallorca, núm. 1/ dvd

– VICENS, Francesc (2005): “El Cant de la Sibil·la a l’actualitat“, LLuc: revista de cultura i d’idees 524, p.14-16/ article

– VICENS, Francesc, “El tema de la Passió Christi en la iconografía musical romànica: textos y contextos para una interpretación alegórica”, Codex Aquilarensis XXI (2005), p.96-109 / article

– VICENS, Francesc (2004): El cant de la Sibil·la a Mallorca. Un fenomen emergent, Palma: Documenta Balear/ llibre

– VICENS, Francesc: “Prohibicions del Cant de la Sibil·la a Mallorca“, Antologia de textos per a la història de les músiques a Catalunya, València i Balears www.esmuc.com/musicologia/antologiatextos /publicació electrònic

-VICENS, Francesc (2003): “El Cant de la Sibil·la a Mallorca“, Caramella VIII, p. 58-61

– VICENS, Francesc (2002):”El canto de la Sibil·la. Los modelos sociales diferenciados“, Actas del IV Congreso de la sociedad ibérica de etnomusicología, Madrid, p.217-228/ actes

– VICENS, Francesc: “La primera temporada d’òpera del Teatre Líric a través de les pàgines del diari Última Hora”, Trobada de Documentalistes Musicals IX (2002), p.231-246/ article