Tesi sobre el cant coral a Mallorca

 In UIB

El passat dia 6 de maig, la doctora Cristina Llabrés González va defensar la seva tesi doctoral sobre la història del cant coral a Mallorca, oferint una contribució significativa a aquest camp amb la seva obra titulada Les corals infantils i juvenils a Mallorca: una aproximació històrica i pedagògica.

Aquest treball, de caràcter àmpli i interdisciplinari, no només explora la història de les corals a l’illa, sinó que també analitza les dimensions pedagògiques associades. Llabrés ha dut a terme una investigació exhaustiva que inclou un catàleg detallat de les corals infantils i juvenils que han estat actives a Mallorca en els darrers anys. Aquesta recopilació de dades resulta essencial per comprendre l’evolució i la situació actual del cant coral a l’illa.

Un aspecte particularment rellevant de la tesi de Llabrés és l’anàlisi de les conseqüències devastadores que la pandèmia de la Covid-19 ha tingut sobre aquest àmbit de l’educació i la cultura. La crisi sanitària global va provocar una interrupció significativa en les activitats corals, afectant tant la formació dels joves cantaires com la continuïtat de les corals mateixes. Llabrés aborda aquest tema amb profunditat, destacant la resiliència i les estratègies d’adaptació de les corals durant aquests temps difícils.

La tesi de la doctora Llabrés no només és una obra de referència sobre el tema, sinó que també es posiciona com a punt de partida per a futures investigacions en el camp del cant coral a Mallorca. Aquest treball proporcionarà una base sòlida per a estudis posteriors, establint nous estàndards per a l’exploració d’aquest fenomen cultural i educatiu tant a l’illa de Mallorca com en altres territoris.

Recent Posts