La Música a les Illes Balears. Llenguatges sonors de dels anys seixanta fins a l’actualitat

 In *, Jornades

Les XXXVII Jornades d’Estudis Històrics Locals, organitzades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) i que se celebraran del 7 al 9 de novembre a l’Arxiu del Regne de Mallorca, versaran enguany sobre La Música a les Illes Balears. Llenguatges sonors des dels anys seixanta fins a l’actualitat.

L’IEB ha obert el termini de presentació de propostes de comunicació per a les jornades, el qual romandrà obert fins el 15 de juliol de 2019.

El comitè científic avaluador de les propostes està format per Bàrbara Duran, Isidor Marí, Jaume Escandell, Tomeu Canyelles i Francesc Vicens.

Les jornades tendran com a objectiu l’estudi de la música produïda a les Illes Balears des de la dècada dels anys seixanta fins al temps present, establint un recorregut amb perspectiva històrica i transversal a través de diferents escenes, estils i èpoques que permeti connectar-la amb altres camps temàtics com la literatura, l’art o les indústries culturals.

Les propostes han de seguir les directrius següents:

  • El fet musical insular (Mallorca, Menorca i/o les Pitiüses) des dels contextos socials i culturals de les darreres dècades.
  • La música popular (popular music) des de diferents perspectives: gènere, llengua, globalització, identitat, etc.
    Fenòmens globals de les indústries culturals en el context insular.
  • La producció musical en relació amb altres disciplines artístiques com ara el cinema, el grafisme o la poesia.
  • Estudis de casos en què la música pugui actuar com a objecte hipertextual.

Les propostes han de tenir una extensió de 3.000 caràcters com a màxim (comptant els espais i la bibliografia), i s’han d’acompanyar d’un currículum breu i les dades personals de l’autor: nom i llinatges, adreça postal, municipi, codi postal, telèfon i adreça electrònica. Les propostes s’han d’enviar a l’adreça electrònica:publicacions@iebalearics.org.

Recent Posts