Cultura de proximitat contra la crisi de la globalització

 In *

Aquest article és una revisió del concepte de cultura a partir de la reinvenció d’elements tradicionals que directa o indirectament sorgeixen com a reacció a la pressió del mercat de la cultura global que ha donat lloc a tot un seguit de pràctiques socials i culturals emergents.

A partir de l’anàlisi i la reflexió de les pràctiques culturals actuals i de nova creació convido al lector a repensar en els límits i en els espais de la cultura entenent cultura com el mecanisme de construcció de país que canalitza distintes formes d’intel·ligència col·lectiva.

https://francescvicens.com/file/2015/11/Cultura-de-proximitat.pdf

Recent Posts