Cançons per ensenyar i aprendre

 In *

Cançons per ensenyar i aprendre és una publicació que edita Rafael Dalmau (Barcelona, 2016) i que recull les meves experiències docents ensenyant música a mestres.

És un material que es presenta al col·lectiu docent amb la finalitat d’oferir un material funcional a partir del qual poder treballar amb música qualsevol àrea curricular o si més no dinamitzar-la.

A partir del repertori vigent del cançoner tradicional en llengua catalana elabor un material didàctic musical per a mestres d’educació infantil i primer cicle de primària.

El llibre agrupa gairebé un centenar de cançons partint de dos criteris: l’interès curricular i la progressió melòdica.

Pel que fa a l’interès curricular el mestre hi trobarà referències per a les situacions que requereixen música o que amb música cantada puguin ser més dinàmiques. Pel que fa a la progressió melòdica el cançoner s’organitza sobre la base de la consecució acumulativa d’elements melòdics i rítmics en un ordre de dificultat progresssiva.

S’hi inclouen repertoris que presenten esquemes corporats concrets i ordenats (“El dit polze”) i d’altres més aleatoris (“Peupolidó”, “El Jan Petit”), cançons de moixaines i jocs(“Arri tatanet”), objectes quotidians (“Plegat paperet”),progressions numèriques (“La gallina Ponicana”), d’orientació(“Qui la ballarà”), el calendari festiu (“Per Nadal el porc amb sal”), el medi natural (“Les formigues”, “Cargol treu banya” les tonades de Sant Antoni)…

El llibre té una introducció que és el marc teòric de tots els continguts que s’hi especifiquen i acaba amb un extens vocabulari per tal que el lector iniciat com el principiant puguin adquirir les nocions bàsiques per comprendre els termes del llenguatge musical que s’hi manegen.

Recent Posts
Mystirio Sibylla