Aproximació inicial a la Sibil·la

Un dels elements que caracteritza la nit de Nadal mallorquina és el Cant de la Sibil.la. Aquesta representació pertany a la tradició dels drames litúrgics medievals nadalencs, que es caracteritzada per una veu blanca alternada amb interludis musicals, que vestida amb atributs distintius (espasa, túnica i birret) anuncia la vinguda del jorn del Judici. La identificació d’aquest element com un símbol d’identitat cultural i de diferenciació ètnica ha generat un esforç de revalorització i legitimació del Cant a tota l’illa de Mallorca. Des dels primers estudis d’orientació positivista com els de l’Arxidux Lluís Salvador o els d’Antoni Noguera i Balaguer fins al dia d’avui podem parlar d’un fenomen emergent d’aquesta activitat que es remunta al segle XIII.

Al següent enllaç present la sibil·la a partir d’articles breus que toquen els punts clau per comprendre aquesta activitat musical:

-VICENS, Francesc (2003): “El cant de la Sibil·la a Mallorca“, Caramella VIII, p. 58-61

– VICENS, Francesc (2009): “La Sibil·la. Un exemple de música emblemàtica” a Estudis Musicals, XV, p.29-36 / article

– VICENS, Francesc (2012): “La Sibil·la globalitzada. El Cant després de la UNESCO” a Canemàs.pdf. Revista de pensament associatiu II, p.88-99 / article

– VICENS, Francesc (2015) “El canto de la Sibila en la actualidad: modelos de tradición oral” en La Sibila. Sonido. Imagen. Liturgia. Escena, Editat per MC. Góméz i E. Carrero, Madrid: Alpuerto, p.145-165 / article disponible: Sibila. modelos de tradición oral

Entrades recents