Música i escoltisme en les I Jornades d’Escoltisme i Guiatge a les Illes Balears

 In Trobades acadèmiques

Els dies 21 i 22 d’octubre l’edifici de Sa Riera va acollir les I Jornades sobre Escoltisme i Guiatge a les Illes Balears. En aquesta trobada vàrem presentar una comunicació sobre la música i les seves funcions dins el context escolta.

El principal propòsit d’aquesta aportació va ser demostrar que la música va desenvolupat un paper rellevant en la consolidació dels pilars educatius del moviment escolta i guiatge de Mallorca.

Tot seguint el model de l’escoltisme de Catalunya a Mallorca es varen assumir tot un seguit de repertoris manllevats i ben delimitats en l’espai i el temps que varen donar lloc al “cançoner escolta”, un recull de temes de distintes cultures i procedències que va servir per desenvolupar diverses funcions: per una banda, va contribuir a articular els rituals de les colles i els distints agrupaments, i per l’altra, va representar simbòlicament els pilars fonamentals del moviment (fe, educació i país).

Entretant, l’escoltisme illenc, des de finals de la dècada dels anys cinquanta i fins al dia d’avui, s’ha postulat com una via efectiva de la recepció musical del repertori folk americà (a través de les versions en català), la Nova Cançó o el rock en català. A partir del diàleg contrastat amb diferents escoltes de diverses generacions i agrupaments –des de membres fundadors fins a comissaris, caps d’agrupament o de colla– hem examinat distintes situacions on la música ha estat valorada en distints contextos de forma singular i solemne.

En aquesta comunicació es varen analitzar aquelles cançons que per mitjà de processos d’apropiació i identificació simbòlica han esdevingut emblemàtiques, o bé himnes no oficials del moviment, així com la inclusió d’aquests repertoris en determinades pràctiques rituals varen esdevenir kumbas o el cant col·lectiu com una forma explícita de la representació grupal.

Veure el programa de les jornades: https://irie.uib.es/files/jornades/Programacio_Jornades_Escoltisme_i_Guiatge_Octubre_20222_1.pdf

Recent Posts