Encontres entre universitaris i escolars al congrés IRED2023 celebrat a la UIB

 In UIB

Entre els dies 8 i 10 de novembre la UIB va acollir el CongrésIRED23. La nostra aportació, compartida amb la professora Noemy Berbel, va girar entorn del pòster titulat Música, societat i accions per a la sostenibilitat: encontres musicals entre alumnat universitari i alumnat escolar de les Illes Balears.
La proposta que aquí es presenta tingué l’objectiu d’incentivar la participació de la comunitat universitària en la implementació dels ODS de l’Agenda 2030 en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement. En el marc del Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) i el Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab), ambdós adscrits a la Universitat de les Illes Balears, s’exposaren experiències de caràcter interdisciplinari que posaren en relació a l’alumnat de les assignatures La Representació Escènica a l’Escola Infantil (22018) i Educació Artística: Música. Didàctica a l’Escola Primària (22120) amb l’alumnat de primària.

El resum de l’aportació es pot descarregar a https://irie.uib.cat/es/ired23/

Recommended Posts