Ramon Llull i la música

La revista Mot So Razo del departament de filologia catalana de la Universitat de Girona acaba de publicar un article sobre la vessant musical. L’article analitza l’aportació literària de Ramon Llull a la música dins el seu context. La tradició científica, per una banda, i la literària-moralitzant, per l’altra, són les vessants del contingut musical que s’articulen dins la gran obra del Doctor il·luminat com a mitjà últim per a l’evangelització. A partir de la selecció raonada de textos musicals es posa de manifest l’aportació de Ramon Llull dins el món musical medieval alhora que mostra la seva importància a patir dels autors que li han donat  continuïtat.


Ref.: Vicens, F. Ramon Llull i la música. Mot So Razo. 2015 (1)

Entrades recents